dievca
chlapec

Novinky

Deň Zeme 2018

Deň Zeme je sviatok venovaný našej planéte. Deň osláv bol celosvetovo stanovený na 22. apríla, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Naši žiaci I. stupňa ZŠ si pod vedením učiteľov pripomenuli tento deň.

V úvode si prezreli prezentáciu filmu „ Na Zemi je život“ a zopakovali si už nadobudnuté vedomosti. Následne diskutovali o ochrane životného prostredia a o aktuálnych témach ako sú ODPADY, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA.
Pre žiakov pani učiteľky pripravili tvorivé aktivity, kde si vyskúšali triedenie odpadu, vyrobili si záložku do knihy so symbolom recyklácie a spoločne si vytvorili plagát s názvom „ Strom života“ , na ktorý každý žiak nalepil list s odkazom , ako môžeme chrániť našu Zem
a životné prostredie.
Na záver si žiaci pozreli dokumentárny film Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené , ktorý poukazuje na človeka ako súčasť prírody a dopad jeho konania na životné prostredie. Veríme, že žiaci si z tohto dňa odniesli nové zážitky a vedomosti. Ako odmenu za aktivitu dostali malú sladkosť a tematicky pripravené omaľovávanky. Všetci sme si uvedomili, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Nie nadarmo sa vraví, že Deň Zeme by sme mali sláviť 365 – krát ročne.