dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2015


Dňa 29. apríla 2015 sme na pôde našej školy privítali účastníkov krajského kola tradičnej jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Svoje recitátorské umenie predviedlo 33 malých i veľkých recitátorov, zástupcov zo šiestich špeciálnych základných škôl bratislavského kraja.

SDC14092

Odborná porota v zložení pani Mgr. Eva Hornišová (manažérka z vydavateľstva Regent), pani Mgr. Martina Burlasová (pedagogička z literárno-dramatického odboru ZUŠ E. Suchoňa) a pani Mgr. Darina Hantáková (učiteľka) pozorne sledovala a následne hodnotila výkony jednotlivých súťažiacich.  

Všetci žiaci sa pod dohľadom svojich vyučujúcich veľmi zodpovedne pripravili, vybrali si primerané, zaujímavé, viacerí i vtipné ukážky. Poniektorí svoj prednes obohatili aj dramatizáciou, čím výrazne zaujali porotu i početné publikum.  Vynikajúce výkony v tomto roku prezentovali žiaci najmä v kategórii Poézia Starší žiaci, kde mala porota veľmi ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších z najlepších. Veľmi oceňujeme excelentný výkon Ľubora Šarközyho v kategórii Žiaci B – variant, ktorý jednoznačne obhájil svoje minuloročné víťazstvo. Pre všetkých súťažiacich sme pripravili malú sladkú pozornosť. Oceneným žiakom boli odovzdané diplomy a krásne vecné dary.

Celkové hodnotenie odbornej poroty bolo v jednotlivých kategóriách krajského kola nasledovné:

1. kategória  Poézia – Najmladší žiaci:            

            1. miesto – Barbora Bábiková (SŠ Dolinského)

            2. miesto – Marcus Féder (ŠZŠ Modra)

            2. miesto – Nikolas Macejka (SŠ Malacky)        

            3. miesto – nebolo udelené

SDC14168

2. kategória  Poézia – Mladší žiaci:       

            1. miesto – Ivana Billová (ŠZŠ Modra)

            2. miesto – Daniela Turtáková (ŠZŠ Nevädzova)         

            3. miesto – Matúš Kiš (SŠ Dolinského)

           

3. kategória  Poézia – Starší žiaci:        

            1. miesto – František Billik (ŠZŠ s MŠ Žehrianska)

            1. miesto – Michaela Sirná (SŠ Dúbravská)

            2. miesto – Denis Knotek (SŠ Pezinok)

            3. miesto – Karolína Andriszová (ŠZŠ s MŠ Žehrianska)

SDC14169

4. kategória  Próza:           

            1. miesto – Róbert Keszegh (ŠZŠ Nevädzova)

            2. miesto – Erik Maslák (SŠ Dolinského)

            3. miesto – nebolo udelené

5. kategória  Žiaci B – variant a Praktická škola:      

            1. miesto – Ľubor Šarközy (SŠ Dúbravská)

            1. miesto – Lenka Unterländerová (SŠ Dúbravská)

            2. miestonebolo udelené

            3. miesto – Mathias Lembakoali (ŠZŠ s MŠ Žehrianska)

6. kategória  Deti s autizmom:               

            1. miesto – Milan Rigó (SŠ Dúbravská)

            2. miesto – Bohdan Rastislav Škripek (SŠ Pezinok)

            3. miesto – Natália Šoošová (ŠZŠ s MŠ Žehrianska)

Víťazi 1., 2., 3. a 4. kategórie nás budú 19. mája reprezentovať na celoslovenskej prehliadke Gaňova Tarnava 2015 v Spišskej Novej Vsi.