dievca
chlapec

Novinky

Prednes poézie a prózy 2022

Po dlhej trojročnej prestávke sme tento rok opäť zorganizovali krajské kolo súťaže v Prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením. Dňa 27. apríla sme v priestoroch našej školy privítali štyridsať šikovných recitátorov z deviatich špeciálnych základných škôl Bratislavského kraja. Pozvanie na našu akciu prijala aj PeadDr. Anna Gabron vedúca odboru školstva Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave.

Prednesy so záujmom sledovala odborná porota, ktorá bola tento rok výhradne dámska. Členkami poroty boli pani Veronika Frtúsová, ktorá pôsobí na odbore kultúry v MČ Dúbravka, magisterka Magdaléna Schwarzová, členka divadelného súboru ÍVERY a predsedníčkou poroty bola magisterka umenia Henrieta Horáková z dramatického odboru ZUŠ Eugena Suchoňa.

Žiaci sa na súťaž svedomito pripravili. Na pódiu predviedli excelentné výkony, za ktoré hneď zožali hlasný potlesk od početného publika. Súťažilo sa tradične v šiestich kategóriách a porota mala veru čo robiť, aby vybrala tých najlepších. Pred oficiálnym vyhlásením výsledkov porotkyne pochválili všetkých recitátorov za odvahu postaviť sa na pódium a odprezentovať naučené prednesy. Všetky tri sa spoločne zhodli, že si z recitačného dopoludnia odnášajú krásny a inšpiratívny zážitok.

Ocenení žiaci dostali z rúk našej pani riaditeľky PhDr. Mileny Štrbákovej a hostky PeadDr. Anny Gabron diplomy, knižné dary, kreatívne potreby a aj niečo sladké.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazom srdečne gratulujeme. Veríme, že o rok sa pri tejto milej príležitosti stretneme zas.

 

 

Celkové hodnotenie odbornej poroty bolo v jednotlivých kategóriách krajského kola nasledovné:

 

kategória POÉZIA Najmladší žiaci:

1, Natália Pompová, ŠZŠ s MŠ Karpatská, BA

2, Adriana Stanová, SŠ Dolinského, BA

3, Richard Šteffek, SŠ Dolinského, BA

a Radoslav Šteffek, SŠ Dolinského, BA

špeciálna cena poroty bola udelená: Lucas Kršák, SŠ Dúbravská, BA

  

kategória POÉZIA Mladší žiaci:

1, David Nigoš, ŠZŠ s MŠ Nevädzova, BA

2, Samuel Helt, SŠ Dúbravská, BA

3, Simon Widermann, SŠ Senec

 

kategória POÉZIA Starší žiaci:

1, Matúš Botka, SŠ Senec

2, David Dobiáš, ŠZŠ Modra

3, Jadranka Strašiftáková, SŠ Dúbravská, BA

 

kategória PRÓZA:

1, Katarína Garajová, SŠ Senec

2, Samuel Štecher, SŠ Dolinského, BA

3, Benjamín Leon Podmanický, ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA

 

kategória Žiaci B-variant + Praktická škola:

1, Zoja Dorociaková, SŠ Dúbravská, BA

2, Dávid Gábriš, SŠ Senec

3, Nicolas Macejka, SŠ Malacky

  

kategória Deti s autizmom:

1, Adrian Jarkovský, SŠ Senec

2, Matej Šimkovič, ŠZŠ Hálkova, BA

3, Dorota Korgová, ŠZŠ Hálkova, BA