dievca
chlapec

Novinky

Celoslovenské kolo Husľového kľúčika 2015


Dňa 20. mája 2015 sa na našej škole ozýval krásny detský spev. Každé vystúpenie bolo radosťou aj pre ušká náročných divákov. V tento deň prebiehal šiesty ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti - Husľový kľúčik 2015.

Súťažiť prišlo 74 detí z 22 škôl, zo všetkých kútov Slovenska.

Výkony spevákov hodnotila hviezdna porota: Mária Čírová, Ján Berky-Mrenica a Peter Marcin, ktorá mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala len tých najlepších spevákov.

Naše pozvanie prijali aj vzácni hostia z Okresného úradu – odboru školstva v Bratislave: Mgr. Miriam Valášková Bc – vedúca odboru, PaedDr. Lucia TakáčováPaedDr. Rudolf Novák.

Víťazi vo všetkých kategóriách boli odmenení krásnymi cenami a každý účastník súťaže dostal malý spomienkový darček.

Svojou prítomnosťou nás potešili aj médiá – TV JOJ, Slovenský rozhlasDúbravská TV, ktorej záznam si môžete pozrieť od utorka 26.5.2015 aj na Facebooku.

Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo celoslovenskou prehliadkou najlepších speváckych talentov. Tešíme sa, že o rok sa znovu stretneme.

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v našej galérii.


Výsledková listina celoslov. spev. súťaže Husľový kľúčik 2015

 1. I.kategória – mladší žiaci

 1. miesto

Vanesa Bartošová

René Kubiš

ŠŽŠI Valaská

SŠ Svrčia - Bratislava

 1. miesto
Michaela Rečičárová SŠ Čadca
 1. miesto
Markus Prílepok SŠ Dolinského, Bratislava

 

 1. II.kategória – žiaci s autizmom

 1. miesto
Martin Kiczeg ŠZŠ Hálkova, Bratislava
 1. miesto

Zuzana Oravcová

Matúš Michalka

SŠ Nová Baňa

ŠZŠ Nové Mesto n/Váhom

 1. miesto
Erik Filipek SŠ Nová Baňa

 1. III.kategória – B,C variant

 1. miesto
Erik Lacko ŠZŠ Pavlovce n/Uhom
 1. miesto
Erika Puterová ŠZŠI Trenčín
 1. miesto
Ján Hybský ŠZŠ Krupina

IV. kategória – spevácke zbory

 1. miesto
spev. zbor Dolinčatá SŠ Dolinského, Bratislava
 1. miesto
spev. zbor. Adrianka ŠZŠ Šaštín - Stráže
 1. miesto
spev. zbor ŠZŠ Žehrianska, Bratislava

 1. V.kategória – starší žiaci

 1. miesto
Timea Sirotníková LVS Košice - Barca
 1. miesto
Milina Berenčiová SŠ Dolinského, Bratislava
 1. miesto
Silvester Turták ŠZŠ Mlynky – Biele Vody