dievca
chlapec

Novinky

Pekné 3. miesto pre našich žiakov v regionálnej súťaži Dúbravka moja


V stredu 3. júna 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili regionálnej súťaže Dúbravka moja na ZŠ Pri kríži.

Žiaci sa pod vedením pani učiteliek zodpovedne pripravovali a spoločne si prezreli pamiatky, ktoré Dúbravka ponúka, aby v konkurencii iných dúbravských škôl obstáli.

Tento rok museli súťažiaci preukázať vedomosti nielen z histórie a geografie Dúbravky, ale museli sa popasovať aj s otázkami, ktoré sa týkali susednej mestskej časti Devínska Nová Ves.

Na úvod súťažiacim zaželal veľa šťastia vicestarosta Ľ. Krajčír. Družstvá hodnotila porota v zložení p. Ivanová, p. Považanová, p. Navrátil a p. Klačka. Po sčítaní všetkých bodov sa žiaci našej školy Milina Berenčiová, Max Fabčin a Gabriel Nagy umiestnili na peknom 3. mieste.

Žiaci odchádzali po skončení súťaže spokojní s výsledkom, ktorí dosiahli a s odhodlaním zabojovať v súťaži aj budúci rok.