dievca
chlapec

Novinky

Návšteva u profesionálnych hasičov


Ani daždivé počasie nás neodradilo od dlho očakávaného stretnutia s profesionálnymi hasičmi v Dúbravke. Svoj čas nám venovali v utorok 23. júna 2015, kedy nám veľmi ochotne priblížili ich náročné povolanie.

IMG 20150623 WA0010

Priateľsky nám ukázali celú ich hasičskú stanicu, trpezlivo odpovedali na naše otázky a najmä, všetko bolo ,,dovolené“ – obliekli sme si ich špeciálne oblečenie, sedeli sme v hasičskom aute, vyskúšali sme si prilby, proces hasenie a veľa iného.

SDC14443
SDC14462
SDC14479

Dozvedeli sme sa, že prácou hasičov nie je len samotné hasenie požiarov. Svoju dôležitú úlohu zohrávajú aj pri dopravných nehodách, živelných pohromách, úniku nebezpečných látok a množstve rôznych záchranných prácach.  

IMG 20150623 WA0001
IMG 20150623 WA0017

Na záver sme sa hasičom poďakovali a na pamiatku sme im venovali naše výtvarné práce. Úsmevy na ich tvárach nám prezrádzali radosť J

SDC14496
SDC14504