dievca
chlapec

Novinky

Organizácia otvorenia školského roku 2023/2024, dňa 4.9.2023

Nástup žiakov v 1.školský deň, 4.9.2023, bude na školskom dvore:

8.30 hod. – prípravné ročníky, a 1. ročníky ŠZŠ a ZŠ

9.00 hod. – 2 – 9. ročník ŠZŠ a ZŠ, Praktická škola

Na školský dvor budú rodičov a žiakov usmerňovať naši poverení zamestnanci.

V prípade nepriaznivého počasia sa úvodný ceremoniál uskutoční v telocvični školy.

Deti a žiaci s autizmom sa stretnú v budove školy vo svojich triedach. Rodičia a žiaci s autizmom vstupujú cez hlavný vchod.

Deti zo ŠMŠ prichádzajú štandardne v sprievode rodiča cez zadný vchod pri telocvični v čase od 7:00 – 8.30 hod.


Po úvodnom zahájení na školskom dvore si triedne učiteľky zoberú žiakov prípravných ročníkov a prvého stupňa ZŠ a ŠZŠ do tried aj s rodičmi, kde rodičia dostanú základné informácie.

Na školskom dvore bude zápis žiakov do ŠKD , rodič vyplní žiadosť o prijatie do školského klubu a súvisiace dokumenty.

Rodičia žiakov, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa od 5.9. 2023 stravovalo, prihlásia dieťa na obed na tel. čísle 0911 839 075, prípadne cez Edupage, najneskôr do 4.9.2023

4.9. 2023 je školská jedáleň zatvorená a ani školský klub detí nie je v prevádzke.

Od 5.9.2023 bude škola v plnej prevádzke od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Žiaci si od 5.9.2023 prinesú so sebou školskú tašku, prezúvky, vrecúško na prezúvky, box s desiatou a fľašu s pitím. Ďalšie informácie dostanú rodičia od triednych učiteľov.

Zákaz vjazdu áut pred školu z bezpečnostných dôvodov.

Vchod do budovy školy od 5.9.2023:

 Deti špeciálnej materskej školy (ŠMŠ) vstupujú zadným vchodom pri telocvični

 Deti a žiaci s autizmom vstupujú hlavným vchodom

 Žiaci špeciálnej základnej školy (ŠZŠ), praktickej školy (PŠ) a základnej školy (ZŠ) vstupujú bočným vchodom pri vrátnici.

                                                                                                                                               

Vedenie školy

 

žiadosť o prijatie do školského klubu detí

splnomocnenie pre ŠKD