dievca
chlapec

Novinky

Organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

 

 

 • Žiaci prípravných ročníkov a žiaci prvých až štvrtých ročníkov špeciálnej základnej školy a experimentálnej základnej školy majú príchod na 8.00 hod. 

 

 • Žiaci prípravnýchprvých ročníkov sa sústreďujú v priestoroch vestibulu školy

na prízemí (pri vrátnici, kde budú čakať p. učiteľky s terčíkmi).

 • Žiaci  druhých, tretích a štvrtých  ročníkov idú priamo do svojich tried. 

 

 •  Špeciálna materská škola má príchod do 8:30 hod.

 

 • AU sekcia, deti zo špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom a žiaci zo špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom majú príchod o 8:30 hod. 

 

 • Žiaci piateho až deviateho ročníka a žiaci praktickej školy majú príchod na 9:00 hod
 • Žiaci  idú priamo do svojich tried.

 

 • Zápis do školského klubu detí bude prebiehať 2. septembra 2019 (v pondelok) v priestoroch školskej jedálne.
 • Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti za mesiace september až december, spolu vo výške 32 Eur. 
 • Mesačný poplatok za ŠKD v šk. roku 2019/2020 je 8 Eur.
 • Prineste si prosím presnú sumu.  

 

Milí rodičia!

Tešíme sa, že sa po prázdninách opäť stretneme s Vašimi deťúrencami. Zvlášť vítame nové deti a žiakov. Kolektív zamestnancov urobí všetko preto, aby chodili do školy s radosťou. Všetkým želáme úspešný školský rok 2019/2020. 

                                                                                                              Vedenie a zamestnanci školy