dievca
chlapec

Novinky

Zdravá výživa

Dňa 24.10.2016 v priestoroch jedálne žiaci 1.stupňa EZŠ a ŠZŠ sa zúčastnili na peknej a prospešnej akcii „ZDRAVÁ VÝŽIVA“.

Na tématických obrázkoch formou hry  si žiaci oprášili svoje poznatky a vedomosti o tom, ako a čo prospieva nášmu zdraviu. Na záver formou kvízu ABECEDA VITAMÍNOV si žiaci zasúťažili aj so svojimi triednymi učiteľkami. Do tried odchádzali vybavení omaľovánkami a tajničkami.