dievca
chlapec

Novinky

Október - mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším a preto sme dňa 17.10. 2019 absolvovali akciu venovanú práve tejto dôležitej téme.

Na akcii sa zúčastnili žiaci prípravného ročníka a prvého stupňa Špeciálnej základnej školy. U úvode sme sa formou doplňovania tajničky dozvedeli aká bude téma našej akcie. Následne sme si prečítali motivačný príbeh o Ferkovi a v rámci diskusie sme sa dozvedeli dôležité informácie o vhodnom správaní sa s starším osobám. Tiež sme si vysvetlili nové pravidlá o pomoci starším ľuďom a ľuďom v núdzi. Na záver sa deti naučili krátku básničku a vyfarbili pripravené obrázky, ktoré môžu venovať svojim starým rodičom.