dievca
chlapec

Novinky

Čaro jesene

Dňa 16 novembra, sa na našej škole konala zaujímavá akcia „Čaro jesene“. Akcie sa zúčastnili deti zo všetkých prípravných ročníkov.

Po celý čas nás sprevádzal plyšový kamarát „Nomík“, ktorý nás na začiatku
motivoval krásnou básničkou. Spolu sme sa rozprávali o jeseni. Niektoré deti nám
zaspievali pieseň Gaštanko, iné zarecitovali.
Následne sme si spolu s „Nomíkom“ zopakovali aké sú plody jesene, aké farby patria
medzi jesenné.
Našou hlavnou aktivitou bolo triedenie jednotlivých papierov v jesenných farbách na
kôpky. Deti boli veľmi šikovné a pracovité, preto dostali odmenu jesenné
omaľovanky, ktoré si mohli vyfarbiť. Počas vyfarbovania sme mali možnosť počúvať
pieseň Jeseň, pani bohatá, ktorá sa deťom veľmi páčila.
Akciu sme ukončili obkreslením rúčky každého dieťaťa na plagát, ktorý sme darovali
„Nomikovi“ ako poďakovanie, že nás mohol sprevádzať touto milou akciou.