dievca
chlapec

Novinky

Návšteva ministra školstva v našej škole


V piatok 13. novembra 2015 poctil našu školu návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Srdečne ho privítala riaditeľka školy Mgr. Milena Štrbáková, ktorá neskrývala svoju radosť nad tým, že na pôde našej školy mohla privítať ministra školstva SR. 

Po privítaní nasledovala prehliadka priestorov školy, počas ktorej pani riaditeľka oboznámila pána ministra so vzdelávaním žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a s aktivitami, ktoré sa v škole realizujú. 

mini1
mini2
Deti z 5. ročníka experimentálnej ZŠ s triednou učiteľkou Máriou Kýškovou privítali pána ministra veľkým VITAJTE.

mini3
mini4
Škôlkári ukázali, ako dobre im ide umenie lepenia (alebo lepenie umenia? :)).

mini5
Dobre padla chvíľka relaxu v našej krásnej čajovni.

mini7
Pani učiteľka Virginia Jonášová so svojimi zverencami v triede praktickej školy pre žiakov s autizmom.

Pán minister sa v priestoroch našej školy cítil veľmi príjemne a prisľúbil pani riaditeľke, že nás príde znova navštíviť. Pre zamestnancov školy a žiakov bolo cťou privítať pána ministra medzi sebou.

Fotografie sú prevzaté z webu MŠ SR.