dievca
chlapec

Novinky

Recitujeme štúrovcov


Dňa 10. novembra 2015 sa naša škola zúčastnila súťaže v prednese štúrovskej poézie – Recitujeme štúrovcov.

Súťaž sa realizovala pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so základnou školou Pri kríži a Domom kultúry v Dúbravke, ktorý bol aj miestom prednesu jednotlivých recitácií.

DSCI0189
Do poroty zasadla aj predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Dúbravke, Mgr. Kveta Slýšková, ktorá nielen hodnotila recitačný prednes žiakov, ale zároveň aj poučila žiakov o hodnote štúrovskej poézie. Na súťaži sa stretli žiaci z takmer každej základnej školy v Dúbravke. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci experimentálnej základnej školy: Viktória Némethová (6.B) a Filip Koiš (9.A).

DSCI0177
DSCI0172
Samozrejme, našich súťažiacich prišli podporiť aj ďalší žiaci experimentálnej základnej školy, ktorí sa snažili byť pre našich súťažiacich tým najlepším publikom.

DSCI0181
DSCI0183
Prvé miesto a obrovský úspech zožal už menovaný žiak Filip Koiš, ktorý svojím prednesom básne Žltá ľalia nadchol porotu a právom tak obsadil prvé miesto. Žiaci si okrem kultúrneho zážitku odniesli aj množstvo nových informácií o Ľudovítovi Štúrovi, ktoré budú môcť využívať aj v ďalšom školskom vzdelávaní.

Na konci súťaže udelila pani Mgr. Slýšková našim žiakom pochvalu za príkladné správanie sa na súťaži.