dievca
chlapec

Novinky

Ovce.sk

 

V dňoch 29. a 30. januára 2019 sa na našej škole uskutočnila už tradičná akcia Ovce.sk.

Tejto akcie sa zúčastňujú žiaci 1. stupňa ZŠ. Nakoľko téma „ kyberšikana “ je dnes veľmi aktuálna a stále viac rozšírená, snažíme sa už od skorého veku zisťovať vzdelanosť našich žiakov v tejto oblasti a nadobudnuté poznatky rozširovať a upevňovať.

Prvý deň sme sa zamerali na našich superhrdinov a na vlastnosti, ktoré by takáto bytosť mala mať, aby nám pomohla a vedela nás ochrániť. Porozprávali sme sa o našich dobrých vlastnostiach a zisťovali sme, kto nás pri našich rozhodnutiach ovplyvňuje. Následne si každá trieda podľa vlastnej fantázie a kreativity vytvorila plagát s danou tematikou.

Druhý deň sa každá trieda odprezentovala svojim plagátom, ktorý nám pripomenul, čo sme sa naučili.

Žiaci za ich aktivitu a kreativitu boli odmenení a už teraz sa tešia na ďalšiu akciu.