dievca
chlapec

Novinky

Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre

Dňa 22. marca 2022 sme so žiakmi 2. stupňa základnej školy navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli sme si zaujímavú výstavu s rôznorodými exponátmi približujúcimi život ľudí v 19. storočí na území Slovenska, ako aj exponáty priamo súvisiace s osobou Ľudovíta Štúra.

Vypočuli sme si pútavý odbornývýklad pani sprievodkyne, ktorá nás pri jednotlivých exponátoch upozorňovala na ich výnimočnosť.

Dozvedeli sme sa informácie z rodinného i profesijného života Ľudovíta Štúra, o jeho štúdiách i pracovnom pôsobení. Žiakov zaujalo vystavené dobové spoločenské oblečenie, ako aj portréty žien, ktoré ovplyvnili osobný život Ľ. Štúra. Výnimočným zážitkom bola možnosť navštíviť školu tých čias, posadiť sa do drevenej lavice a písať kriedou na tabuľku – ktorú deti výstižne nazvali „dobový tablet“. Pozreli sme si aj Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra a našu návštevu Modry sme zakončili na miestnom cintoríne pri hrobe Ľudovíta Štúra. Žiakom sa exkurzia páčila. Odniesli si z nej mnoho nových, zaujímavých informácií nielen o živote Ľudovíta Štúra. O svojich postrehoch a zážitkoch žiaci živo diskutovali počas celej spiatočnej cesty do Bratislavy.