dievca
chlapec

Novinky

Poďakovanie za vianočnú besiedku


Práca s deťmi nás teší, je predsa zmyslom existencie našej školy, ale vždy nás poteší, keď na našu prácu dostaneme pozitívnu spätnú väzbu. Veď čítajte, aký e-mail dostala naša pani riaditeľka :)

Dobrý deň pani Štrbáková,

radi by sme sa Vám a všetkým Vašim kolegom poďakovali za dnešnú nádhernú vianočnú besiedku. 

Bola to inšpirujúca hodinka umenia našich detí a všetkým Vašim učiteľom sme nesmierne vďační za všetku energiu a čas, ktorý vložili do prípravu programu. Zladiť a naučiť naše deti to, čo ste ich naučili Vy, si vyžaduje veľkú trpezlivosť a lásku. 

Sme vďační, že ste dali touto cestou našim deťom pocítiť, že sú výnimočné a aj oni môžu zahviezdiť v takomto profesionálne vedenom programe,

sme vďační, že Vaši učitelia robia svoje zamestnanie ako povolanie,

sme vďační, že nám rodičom pomáhate z našich detí vychovávať dobrých ľudí.

Prajeme Vám pokojné a naplnené sviatky vianočné!

S úctou,
Veronika a Marc Wagemakers

PS: Ak by ste mali záujem, týmto dávame súhlas so zverejnením listu aj na webovej stránke školy. Sme presvedčení, že naše nadšenie zdieľa mnoho ďalších rodičov. :)