dievca
chlapec

Novinky

Exkurzia vo Volkswagene


V piatok 29. januára navštívili žiaci 7., 8. a 9. ročníka experimentálnej ZŠ výrobné priestory spoločnosti Volkswagen. Žiaci mali možnosť detailne sa oboznámiť s tým, ako prebieha výroba moderných automobilov.

Pracovníci firmy, ktorí nás sprevádzali, časom naozaj nešetrili a ukázali nám až 3 výrobné haly – agregačnú, kde sa vyrábajú súčiastky do automobilov, ďalej karosáreň, kde vznikajú „kostry“ jednotlivých vozov a lisovňu, ktorá upravuje materiály na ďalšie spracovanie. O každej hale a jej činnosti si žiaci vypočuli bohatý výklad zo strany sprievodcu.

Žiaci boli s exkurziou veľmi spokojní, pretože okrem toho, že videli v praxi samotnú výrobu, oboznámili sa aj s tým, čo znamená manuálna práca v takejto výrobnej hale. Pre niektorých žiakov mohol byť práve tento zážitok odrazovým mostíkom k rozhodnutiu, akou cestou sa budú v živote uberať ďalej. 

exkurzia vw