dievca
chlapec

Novinky

Prednes poézie a prózy 28.2.1018

PREDNES POÉZIE A PRÓZY
28. februára 2018

Posledný februárový deň sme na našej škole zorganizovali už tradičnú prehliadku v Prednese poézie a prózy.

Vypočuli sme si 24 recitátorov zo Špeciálnej základnej
školy i z Experimentálnej základnej školy spolu v 5 kategóriách. Najviac súťažiacich
sa predstavilo v kategórii mladších žiakov zo Základnej školy. Porotu, ako aj
všetkých prítomných najviac zaujala prváčka Eliška Kaščáková, ktorá krásne a
najmä originálne zarecitovala báseň Jany Belašičovej „Prvýkrát“. Aj na záver súťaže
odznel mimoriadne precítený prednes deviatačky Alexandry Kopčovej od Miroslava
Válka „Len tak“, ktorý bol jednoznačne najlepší v kategórii starších žiakov. Porota
veľmi pozitívne ocenila zaujímavé, moderné i vtipné texty od súčasných autorov, s
ktorými sa predstavili žiaci v kategórii starších žiakov zo Základnej školy.
Výkony súťažiacich hodnotila porota zložená z pani učiteliek Mgr. Evy Balogovej,
pani Mgr. Zuzany Danielovej a pani Mgr. Marianny Potfajovej.
V jednotlivých kategóriách boli ocenení nasledovní žiaci:

1. kategória Poézia – Mladší žiaci: 1. miesto – Sofia Sedláková (4. roč)
2. miesto – Martin Haberl (4. roč)
3. miesto – Kristína Maurerová (5. roč)
2. kategória Poézia – Starší žiaci: 1. miesto – Matej Bubla (7. roč)

2. miesto – neudelené
3. miesto – neudelené
3. kategória Próza: 1. miesto – Erik Maslák (9. roč)
2. miesto – neudelené
3. miesto – neudelené

4. kategória Deti s autizmom: 1. miesto – Oliver Jankó
2. miesto – Kristián Králik
3. miesto – neudelené

5. kategória ZŠ – Mladší žiaci: 1. miesto – Eliška Kaščáková (1. roč)
2. miesto – Matej Baláž (4. roč)
3. miesto – Dominik Cichra (4. roč)
5. kategória ZŠ – Starší žiaci: 1. miesto – Alexandra Kopčová (9. roč)
2. miesto – Roman Cilling (7. roč)
3. miesto – Lukáš Nagy (7. roč)

Víťazom gratulujeme!