dievca
chlapec

Novinky

Žijeme v Európe


Dňa 16. februára 2016 usporiadala ZŠ Pri kríži 11 súťaž "Znalosti zo slovenského národa" pre žiakov škôl nášho obvodu. Súťaž bola zameraná na 200. výročie narodenia Ľ. Štúra, štúrovcov a vývin spisovnej slovenčiny od Veľkej Moravy po súčasnosť.

Našu školu reprezentovali žiaci 8.A a 9.A triedy: Gabriel Nagy, Adam Botka a Filip Koiš. Súťažiaci museli preukázať vedomosti o živote a diele Ľ. Štúra, štúrovcov a o historickom vývine slovenského jazyka.

V odbornej porote sedeli pani učiteľky slovenského jazyka na čele s p. Evkou Považanovou. Predsedníčka Matice slovenskej v Dúbravke p. Kvetka Slyšková veľmi pozitívne hodnotila všetky družstvá, ako aj vysokú úroveň samotnej súťaže. Naši žiaci sa umiestnili na peknom štvrtom mieste.