dievca
chlapec

Novinky

Návšteva Plynárenského múzea


V piatok 19. februára 2016 navštívili žiaci 2. stupňa experimentálnej ZŠ priestory podniku SPP (Slovenský plynárenský priemysel), v ktorých sa nachádza Plynárenské múzeum.

20160219 112016

V sprievode staručkého a milého pána plynára mali žiaci možnosť vidieť poriadny kus histórie plynárenstva ako na Slovensku, tak aj vo svete.

20160219 100509

Ešte pred navštívením miestnosti s exponátmi si žiaci pozreli krátky film o založení samotného múzea, po ktorom nasledoval dlhý výklad zo strany sprievodcu zameraný na vznik, zloženie, distribúciu zemného plynu od náleziska až po domácnosť, ako aj na nebezpečenstvá spojené s neopatrným narábaním s plynom.

20160219 113303
Pevne veríme, že žiaci si z tejto návštevy veľa odniesli a že vedomosti, ktoré získali, budú vedieť v živote aj využiť.