dievca
chlapec

Novinky

Meteorologická prednáška pre žiakov EZŠ


V stredu 9. marca 2016 navštívili našu školu Mgr. Miriam Jarošová a Mgr. Peter Kajaba s cieľom priblížiť žiakom druhého stupňa experimentálnej základnej školy problematiku meteorológie a základné meteorologické javy.

20160309 105318 HDR
Všetci prítomní boli zaujatí výkladom obidvoch odborníkov, ktorí si pripravili prepracovanú prezentáciu, aby mohli žiakom lepšie priblížiť niektoré meteorologické úkazy. Nosnou témou celej prednášky bolo  počasie a vplyv fyzikálnych javov na zmeny počasia. Žiakov najviac zaujala téma, ktorá sa venovala hurikánom a tornádam.

20160309 105459
Pozorne počúvali výklad prednášajúcich a ku koncu prednášky ich zahrnuli množstvom otázok, ktoré smerovali do viacerých oblastí meteorológie. Keď boli všetky otázky zodpovedané, publikum ich odmenilo hlasitým potleskom. Práve tento potlesk bol odmenou za snahu a čas,  ktorý bol  venovaný príprave prednášky.  

20160309 105524
Pevne veríme, že žiaci si na nadobudnuté poznatky budú ešte veľmi dlho pamätať. Zároveň dúfame aj v to, že nás obidvaja prednášajúci v budúcnosti znova poctia návštevou.