dievca
chlapec

Novinky

Krajská spevácka súťaž pre zdravotne znevýhodnené deti HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2017

Dňa 22. marca 2017 sa na našej škole konal už 12. ročník krajskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti, Husľový kľúčik 2017.

Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov zo 6 škôl bratislavského kraja.

Úlohou poroty v zložení: Mrg. Katarína Kvanková, Anabela Mollová, Ing. Jana Vikrutová a Denis Lacho bolo vybrať tých najlepších spevákov v piatich kategóriách.

Krásne ceny a malé občerstvenie pre všetkých účinkujúcich sme mohli zabezpečiť vďaka finančnej pomoci z Okresného úradu Bratislava – odbor školstva . Malou cenou boli odmenení aj súťažiaci, ktorým sa nepodarilo umiestniť na miestach víťazov.

Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo krajskou prehliadkou speváckych talentov.

S víťazmi krajskej speváckej súťaže sa stretneme na našej škole 24. mája 2017, kedy sa bude konať ôsmy ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik 2017

Výsledková listina krajskej spev. súťaže Husľový kľúčik 2017

Termín: 22.3.2017

 1. kategória – mladší žiaci

 1. miesto

Lenka Gondová

SŠ Dolinského, BA

 1. miesto

Marcel Koller

ŠZŠ Nevädzová, BA

 1. miesto

Zuzana Rigová

Simona Jeníková

ŠZŠ Nevädzová, BA

SŠ Dolinského, BA

 1. kategória – žiaci s autizmom

 1. miesto

Martin Kiczeg

ŠZŠ Hálkova, BA

 1. miesto

Veronika Peclerová

ŠZŠ Žehrianska, BA

 1. miesto

Viliam Fiala

ŠZŠ Hálkova, BA

 1. kategória – B,C variant, PŠ

 1. miesto

Natália Rigóová

SŠ Dolinského, BA

 1. kategória – spevácke zbory

 1. miesto

Dolinčatá

SŠ Dolinského, BA

 1. kategória – starší žiaci

 1. miesto

René Kubiš

SŠI Svrčia, BA

 1. miesto

Andrej Šedivý

Milada Baloghová

ŠZŠ Nevädzová, BA

SŠI Svrčia, BA

 1. miesto

Klaudia Takáčová

SŠI Svrčia, BA

Všetky fotky nájdete tu.