dievca
chlapec

Novinky

Prihláška na celoslovenské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik 2023

Milí priatelia,
z organizačných dôvodov sa MENÍ termín speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorú organizujeme na našej škole.

XI.ročník celoslovenskej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK
sa uskutoční v stredu 7. júna 2023 o 10.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť  
 

Prihlášku a pozvánku si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch: 

pozvánka

prihláška