dievca
chlapec

Novinky

Záchrana života

Dňa 6. novembra 2019 žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka experimentálnej základnej školy absolvovali teoretickú i praktickú prípravu na poskytnutie prvej pomoci pri záchrane života. 

Záchranárka Mirka Čulagová prezentovala žiakom poznatky potrebné k poskytnutiu prvej pomoci pri záchrane života, ktoré máme my - laici ovládať. Prakticky sme si so žiakmi nacvičili, ako zastaviť krvácanie pri poranení veľkých ciev. Poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí a zástave srdca sme si nacvičovali na figuríne a s pomocou použitia automatizovaného externého defibrilátora (AED), ktorý sa nachádza na miestach, kde je veľa ľudí. Napokon sme ešte dostali odpovede na naše zvedavé otázky. Dnes už vieme, že sme povinní poskytnúť prvú pomoc a vďaka záchranárke Mirke aj to, ako ju v prípade potreby realizovať.