dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2018

Neopakovateľné slnečné jarné počasie sme v stredu 25. apríla 2018 privítali spolu so súťažiacimi žiakmi, ich pedagógmi a hosťami, ktorí prijali naše pozvanie na tradičnú aprílovú akciu - krajskú súťažnú prehliadku v Prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 53 súťažiacich z 10 špeciálnych základných škôl v pôsobnosti bratislavského kraja. Členkami odbornej poroty boli pani Mgr. Martina Burlasová (ZUŠ E. Suchoňa, literárno-dramatický odbor), pani Katarína Suroviaková (Miestna knižnica Bratislava-Dúbravka, vedúca) pani Alena Králová (Miestna knižnica Bratislava-Dúbravka, odborná referentka).
Predsedom poroty bol známy slovenský herec, recitátor a pedagóg pán Jozef Šimonovič. Hodnotenie poroty bolo náročné. Prednesené texty boli na veľmi vysokej úrovni, vo všetkých kategóriách vládla silná konkurencia. Porotcovia pochválili a ocenili zaujímavý výber textov, najmä v kategórii Próza zvládnutú dĺžku textu, ako aj dramatizáciu prejavu, či komunikáciu s obecenstvom. Nielen porotu, ale aj všetkých prítomných si najviac získal žiak Prípravného ročníka Matej Dvorák so skvelým a nezabudnuteľným prednesom známej básničky Ľudmily Podajavorinskej Žabiatko. V kategórii žiakov B-variant a Praktická škola bol jednoznačným favoritom Michal Velšmíd, ktorý svojim bezkonkurenčným prednesom Vianočná myš získal už po tretí krát prvenstvo v tejto kategórii. Aj v kategórii Poézia – Mladší žiaci obhájil svoje minuloročné prvenstvo Nicolas Panster, tentokrát veľmi dramatickým prednesom básne Sama Chalupku Branko. Oceneným žiakom porota odovzdala diplomy, krásne knižné dary, farbičkové sady i sladkú pozornosť.

Celkové hodnotenie odbornej poroty bolo v jednotlivých kategóriách krajského kola
nasledovné:

1. kategória Poézia – Najmladší žiaci:
1. miesto – Matej Dvorák (SŠ Dolinského, BA)
2. miesto – Katarína Garajová (SŠ Senec)
3. miesto – Rastislav Balažovič (SŠ Pezinok)
2. kategória Poézia – Mladší žiaci:
1. miesto – Nicolas Panster (SŠ Hálkova, BA)
2. miesto – Sofia Sedláková (SŠ Dolinského, BA)
3. miesto – Natália Surmáková (SŠ Senec)


3. kategória Poézia – Starší žiaci:
1. miesto – Annamária Kormendyová (SŠ Senec)
2. miesto – Ivan Uher (SŠ Pezinok)
3. miesto – Sára Aurélia Billová (SŠ Pezinok, a.p. Modra)
4. kategória Próza:

1. miesto – Michaela Garajová (SŠ Senec)
2. miesto – Matúš Botka (SŠ Senec)
3. miesto – Erik Maslák (SŠ Dolinského, BA)
5. kategória Žiaci B – variant a Praktická škola:
1. miesto – Michal Velšmíd (SŠ Dúbravská, BA)
2. miesto – Michaela Sírna (SŠ Dúbravská, BA)
3. miesto – Oleksandr Dranikov (SŠ Senec)
6. kategória Deti s autizmom:
1. miesto – Martin Vacula (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
2. miesto – Natália Šoošová (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
3. miesto – Martin Krššák (SŠ Dúbravská, BA)

Víťazi 1., 2., 3. a 4. kategórie postupujú do celoštátnej súťažnej prehliadky Gaňova Tarnava,
ktorá sa uskutoční 22. mája 2018 v Spišskej Novej Vsi.