dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo jarnej prehliadky v prednese poézie a prózy 2023

Dňa 26. apríla 2023 sme na našej škole zorganizovali tradičnú jarnú akciu - krajskú súťažnú prehliadku v Prednese poézie a prózy pre deti so zdravotným znevýhodnením. Naše pozvanie prijalo 46 recitátorov z 9 špeciálnych základných škôl v pôsobnosti bratislavského kraja.

Členmi odbornej poroty boli známy filmový a divadelný herec Roman Poláčik, Mgr. art. Henrieta Horáková zo ZUŠ E. Suchoňa a predsedníčkou poroty bola členka divadelného súboru Ívery Mgr. Magdaléna Schwarzová. Porotcovia pochválili všetkých súťažiacich za ich skvelé prednesy, ocenili zaujímavý výber textov, či nádhernú dramatizáciu niektorých recitátorov. Prednesené texty boli na veľmi vysokej úrovni, vo všetkých kategóriách, preto mali porotcovia pri hodnotení náročnú prácu. V kategórii Mladší žiaci napokon udelili dve prvé miesta a v kategórii Žiaci B-variant a Praktická škola udelili dve tretie miesta. Oceneným žiakom porota odovzdala diplomy, krásne knižné i vecné dary, ako aj sladkú pozornosť.

Celkové hodnotenie odbornej poroty bolo v jednotlivých kategóriách krajského kola nasledovné:


1. kategória Poézia – Najmladší žiaci:
1. miesto – Michaela Pencáková (ŠZŠ s MŠ Nevädzova, BA)
2. miesto – Lukáš Barbierik (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
3. miesto – Toronto Stojka (ŠZŠ s MŠ Karpatská, BA)


2. kategória Poézia – Mladší žiaci:
1. miesto – Benjamín Leon Podmanický (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)
1. miesto – Samuel Helt (SŠ Dúbravská, BA)
2. miesto – Natália Vašková (SŠ Malacky)


3. kategória Poézia – Starší žiaci:
1. miesto – Martin Haberl (SŠ Malacky)
2. miesto – Jaroslava Horváthová (SŠ Dolinského, BA)
3. miesto – Samuel Petráš (ŠZŠ Modra)


4. kategória Próza:
1. miesto – Katarína Garajová (SŠ Senec)
2. miesto – Samuel Štecher (SŠ Dolinského, BA)
3. miesto – Martin Konečný (SŠ Malacky)


5. kategória Žiaci B – variant a Praktická škola:
1. miesto – Zoja Dorociaková (SŠ Dúbravská, BA)
2. miesto – Samuel Minár (SŠ Senec)
3. miesto – Nikolas Macejka (SŠ Malacky)
3. miesto – Diana Prokopová (SŠ Senec)


6. kategória Deti s autizmom:
1. miesto – Martin Svoreň (SŠ Dolinského, BA)
2. miesto – Dorota Korgová (ŠZŠ Hálkova, BA)
3. miesto – Ivan Puškáč (ŠZŠ s MŠ Žehrianska, BA)