dievca
chlapec

Novinky

Regionálna súťaž Dúbravka moja


V piatok 22. apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili regionálnej súťaže Dúbravka moja na ZŠ Pri kríži.

Súťaž sa začala pekným vystúpením žiakov zo ZŠ Pri kríži, ktorí sa nám predstavili spevom. Po úvodnom vystúpení zaželal súťažiacim veľa úspechov vicestarosta Ľ. Krajčír.

Tento rok súťažili žiaci 6. ročníkov zo štyroch základných škôl. Našu školu reprezentovali žiaci Viktória Némethová, Bibiana Vavrovičová a Erik Kobza.


dubravkamoja2016
Trojčlenné družstvá museli preukázať svoje vedomosti v 9 súťažných kolách. Okrem otázok týkajúcich sa histórie a pamiatok Dúbravky, sa žiaci museli popasovať aj s otázkami, ktoré boli zamerané na mestskú časť Lamač a na základe obrázkov museli spoznať aj historické pamiatky Bratislavy. Keďže sa súťaž konala na Deň Zeme, dve kolá boli venované problematike ochrany životného prostredia. V poslednom kole súťažiaci vytvorili zaujímavé a originálne nápady, ktoré by mohli zlepšiť život v Dúbravke.

Súťažiace družstvá hodnotila porota v zložení p. Ivanová, p. Szilasiová, p. Prieložná, p. Navrátil a p. Klačka. Po sčítaní všetkých bodov sa žiaci našej školy umiestnili na peknom 2. mieste. Všetci súťažiaci okrem pochvaly za výborné vedomosti získali aj hodnotné vecné odmeny.