dievca
chlapec

Novinky

Celoslovenské kolo Husľového kľúčika 2016


Dňa 25. mája 2016 sa na našej škole ozýval krásny detský spev. Každé vystúpenie bolo radosťou aj pre ušká náročných divákov. V tento deň sa konal siedmy ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti – Husľový kľúčik 2016.

Súťažiť prišlo 70 detí z 21 škôl, zo všetkých kútov Slovenska.

Pri tejto príležitosti našu školu navštívili známe osobnosti.

dsc 0759
Predsedom našej hviezdnej poroty bol PaedDr. Pavol Bryndzák, PhD. a spolu s Denisom Lachom, Petrom Marcinom a Milanom Juniorom Zimnýkovalom mali veľmi ťažkú úlohu, aby vybrali len tých najlepších speváčikov.

dsc 0727
Naše pozvanie prijali aj vzácni hostia z Okresného úradu – odboru školstva v Bratislave vedení Mgr. Miriam Valášikovou, Bc., MŠVVaŠ SR v zastúpení PaedDr. Lucie Takáčovej a pozvanie prijal aj starosta Dúbravky RNDr. Martin Zatovič.

dsc 0688

Víťazi vo všetkých kategóriách boli odmenení krásnymi cenami a každý účastník súťaže dostal malý spomienkový darček.

dsc 0777
Svojou prítomnosťou nás potešili aj média TV JOJ a Dúbravská TV, aby nám na tento vzácny deň zostali krásne spomienky.

Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo celoslovenskou prehliadkou najlepších speváckych talentov.

Tešíme sa, že o rok sa znova stretneme.

Výsledková listina celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik 2016

 
I. kategória – mladší žiaci

 1. miesto
Michaela Pavlovská ŠZŠI Valaská
 1. miesto

Michaela Rečičárová

Vanesa Balážová

SŠ Čadca

SŠI Trenčín

 1. miesto

Anna Mistríková

Laura Stojková a Samuel Michalovič - duet

SŠ Dolinského, Bratislava

SŠ Skalica
 

 
II. kategória – žiaci s autizmom

 1. miesto
Martin Kiczeg ŠZŠ Hálkova, Bratislava
 1. miesto
Juliana Pľutová SŠ Košice
 1. miesto
Zuzana Oravcová SŠ Nová Baňa

 
III. kategória – B, C variant

 1. miesto
Frederika Bandová SŠI Nitra
 1. miesto
Erika Puterová ŠZŠI Trenčín
 1. miesto
Dávid Stojka SŠ Malacky

 
IV. kategória – spevácke zbory

 1. miesto
spev. zbor  Dolinčatá SŠ Dolinského, Bratislava
 1. miesto
   
 1. miesto
   

 
V. kategória – starší žiaci

 1. miesto
Július Husár ŠZŠ Veľký Krtíš
 1. miesto
Petra Horváthová SŠ Spišská Nová Ves
 1. miesto
Milina Berenčiová SŠ Dolinského, Bratislava