dievca
chlapec

Novinky

Exkurzia v Jaslovských Bohuniciach

V pondelok 27. 6. 2016 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti – JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach.

Pre žiakov bol pripravený zaujímavý odborný výklad, prostredníctvom prezentácie a filmu si žiaci obohatili vedomosti o energii a jej formách, o jadrovej energetike i rádioaktivite.

Po prednáške si všetci mohli vyskúšať technické hračky ­– poskladať prevodovku, preveriť odolnosť budov pri zemetrasení, otestovať sa na teste stresu či osvojiť si princíp magnetizmu.

Sprievodca venoval všetkým zúčastneným vkusné a praktické darčeky, ktoré nás veľmi potešili.

Exkurzia v Jaslovských Bohuniciach bola príjemným spestrením začiatku záverečného školského týždňa.