dievca
chlapec

Novinky

Jeseň pani bohatá

Dňa 7.11.2018 sa konala v našej špeciálnej materskej škole akcia „Jeseň pani bohatá“.

Deti na ihrisku privítala pani Jeseň, ktorá pre deti pripravila zaujímavé úlohy ako napríklad hod šiškami a gaštanmi, prechod lepkavou pavučinou, upratovanie lístia pomocou fúriku a hrabličiek, zber jesennej úrody- hľadanie jabĺčok v kope lístia, šantenie s listami, hra s padákom, zbieranie listov a prírodnín, z ktorých si v triede vyrábali stromy pomocou odtláčania, alebo lepenia listov. Na deti čakala aj odmena od pani Jesene.