dievca
chlapec

Novinky

Návšteva z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 20. januára 2017 navštívila našu školu PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD. – riaditeľka Odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR.

 Spoločne s Mgr. Bc. Miriam Valašikovou – vedúcou  odboru školstva  Okresného úradu Bratislava a PaedDr. Luciou Takáčovou z Oddelenia špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení OÚ Bratislava ich privítala naša pani riaditeľka PhDr. Milena Štrbáková.

Pri prehliadke školy mali možnosť vidieť nielen prácu špeciálnych pedagógov priamo v triedach,

ale aj priestory relaxačno- terapeutickej miestnosti  snoezelen,

telocvične, či vyskúšať si „na vlastnej koži“ metódu EEG biofeedback.

Počas celej návštevy prebiehala živá diskusia o problematike špeciálneho školstva a význame špeciálnych škôl pri vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.