dievca
chlapec

Novinky

Básnička na jazýčku

V stredu 15.3.2017 sa v MŠ konala akcia pod názvom ,,Básnička na jazýčku.“

Deti zarecitovali básničky, ktoré si pripravili za pomoci učiteliek. Básničky boli rôzneho druhu, ako napríklad o jarných kvetoch, zvieratkách... Za prednes básničky boli deti odmenené.