dievca
chlapec

Novinky

Literárny hrdina minulosti a súčastnosti

Dňa 15.03.2017 sa žiaci druhého stupňa základnej školy zúčastnili literárnej besedy, ktorá bola doplnená o  súťaž zameranú na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Beseda s autorkami, ktoré sú známe najmä svojou tvorbou pre deti a mládež, obohatila žiakov o  nové informácie. Pani Petkaničová a pani Lazarová nám predstavili svoju novú tvorbu a pútavo nás previedli svetom rôznych literárnych postáv. Žiaci našej školy kládli spisovateľkám množstvo zvedavých a zaujímavých otázok, na ktoré s radosťou odpovedali.

 

 Súťaž, ktorá bola zameraná na rozvoj čitateľskej  gramotnosti, zvládli naši žiaci s veľkým úspechom, ktorý bol spečatený druhým miestom. Diplomy a ceny odovzdával sám starosta mestskej časti Dúbravka, pán Martin Zaťovič. Vďaka tomu si naši žiaci užili svoj úspech ešte viac.

V závere by sme chceli poďakovať Miestnemu odboru Matice slovenskej v Dúbravke za príjemné dopoludnie, ktoré sme mohli stráviť v inšpiratívnej spoločnosti autoriek moderných kníh pre deti a mládež. Pochvala  patrí aj našim žiakom, ktorí sa aktívne  a s radosťou zapojili do súťaže, a tak hodnotne reprezentovali  svoju školu.