dievca
chlapec

Novinky

Dopravná výchova

Dňa 25. 4. 2017 sa stretli  žiaci prvého stupňa ŠZŠ, aby si zopakovali a rozšírili svoje poznatky z oblasti dopravnej výchovy.

Pomocou interaktívnych hier získali užitočné vedomosti o pravidlách cestnej premávky, dopravných značeniach i význame prevencie úrazov. Svoje poznatky si mohli následne  vyskúšať aj v testoch i praktických činnostiach.

Všetci sľúbili, že do školy budú prichádzať rešpektujúc všetky predpisy i dopravné značenia.