dievca
chlapec

Novinky

Prednes poézie a prózy- školské kolo 2019

21. februára 2019 sa na celoškolskej prehliadke v Prednese poézie a prózy predstavili naši najleší recitátori.

V piatich kategóriách vystúpilo spolu 26 žiakov zo Špeciálnej základnej školy, aj z Experimentálnej základnej školy. V kategórii mladších žiakov očarila svojim osobitým prednesom básničky „Svetluška“ štvrtáčka Vaneska Martinčeková. V kategórii starších žiakov zaujal porotu, ako aj všetkých prítomných, vtipný text o Grázlikovi Gabovi v podaní deviataka Erika Masláka. Frederik Hladký z 8.A EZŠ krásne a originálne zarecitoval báseň Jána Kostru „Každý deň“. Porota veľmi pozitívne ocenila zaujímavé, moderné i vtipné texty od súčasných autorov, s ktorými sa predstavili všetci recitátori.

Výkony súťažiacich hodnotila porota zložená z pani učiteliek Mgr. Evy Balogovej, Mgr. Zuzany Danielovej a Mgr. Marianny Potfajovej.

V jednotlivých kategóriách boli ocenení nasledovní žiaci:

1. kategória Mladší žiaci:  1. miesto – Martin Haberl (5. roč)

                                         2. miesto – Sofia Sedláková (5. roč)

                                         3. miesto – Daniel Poncer (6. roč)

 

2. kategória Starší žiaci:   1. miesto – Erik Maslák (9. roč)

                                         2. miesto – Adam Husár (7. roč)

                                         3. miesto – Matej Bubla (8. roč)

 

3. kategória Deti s autizmom:   1. miesto – Oliver Jankó

                                                  2. miesto – neudelené     

                                                 3. miesto – neudelené                                               

 

4. kategória EZŠ – Mladší žiaci: 1. miesto – Vanesa Martinčeková (4. roč)

                                                   2. miesto – Diana Stanová (2. roč)      

                                                  3. miesto – Lenka Gondová (4. roč)

                                                                   a Michal Sekela (4. roč)

 

5. kategória EZŠ – Starší žiaci:   1. miesto – Frederik Hladký (8. roč)

                                                   2. miesto – Matej Baláž (5. roč)

                                                  3. miesto – Dominik Cichra (5. roč)     

 

Víťazom gratulujeme!