dievca
chlapec

Novinky

Prednes poézie a prózy - školské kolo 2022

Dňa 7. apríla 2022 sme pre žiakov 1. stupňa Základnej školy a Špeciálnej základnej školy usporiadali školské kolo v Prednese poézie a prózy. Do súťaže postúpili najlepší žiaci z jednotlivých tried.

Celkovo sa predstavilo 14 šikovných recitátorov, ktorých výkony hodnotila porota v zložení pani učiteliek Daniela Juríková, Viktória Václavová a Františka Šmajdová.

Všetci žiaci si s pomocou triednych pani učiteliek pripravili krásne básničky a texty rozprávok, ktoré po dôkladnej príprave bezchybne zarecitovali. Niektorí svoj prednes obohatili o zaujímavú dramatizáciu, iní zaujali intonáciou hlasu. Výkony súťažiach žiakov, okrem poroty, ocenilo potleskom aj početné žiacke publikum.

Jednoznačnou víťazkou sa stala Adriana Stanová z 3.A triedy s textom od Václava Šuplatu „Zaľúbený chrúst“. Na 2.mieste skončili súrodenci Radoslav a Richard Šteffekovci - Radko s básňou „Chorý medvedík“ od Ľudmily Podjavorinskej a Riško s textom „Ďakujem vám, moji milí“ od Viery Vičanovej. Obaja chlapci sú žiakmi prvého ročníka. Aj na treťom mieste sa umiestnili dvaja súťažiaci, a to druhák Michal Kaščák s textom „Bola raz jedna trieda“ od Kristy Bendovej a Dominik Beseda s textom „Zlý žiak alebo rodeo“ od Štefana Moravčíka.

Všetkým súťažiacim patrí veľké uznanie za snahu a predvedený výkon, ako aj poďakovanie za príjemný umelecký zážitok, ktorý dopriali ostatným súťažiacim, porote i obecenstvu.