dievca
chlapec

Novinky

Husľový kľúčik 2017 celoslovenská spevácka súťaž pre zdravotne znevýhodnené deti

Dňa 24. mája 2017 sa na našej škole ozýval krásny detský spev. Každé vystúpenie bolo radosťou     aj pre ušká náročných divákov.

V tento deň sa konal ôsmy ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti- Husľový kľúčik 2017.
Súťažiť prišlo 65 detí z 24 škôl, zo všetkých kútov Slovenska.

Členom našej úžasnej poroty: Alžbete Ferencovej, Anabele Mollovej, Daniele a Veronike Nízlovým, Denisovi Lachovi, predsedal  PaedDr. Pavol Bryndzák PhD. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala len tých najlepších speváčikov.

Naše pozvanie prijali aj vzácni hostia z Okresného úradu – odboru školstva v Bratislave, vedení Mgr. Miriam Valášikovou Bc.
Víťazi vo všetkých kategóriách boli odmenení krásnymi cenami a každý účastník súťaže dostal malý spomienkový darček.


Svojou prítomnosťou nás potešili aj média TV JOJ a Dúbravská TV, aby nám na tento vzácny deň zostali krásne spomienky.
Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo celoslovenskou prehliadkou najlepších speváckych talentov.

Výsledková listina celoslov. spev. súťaže Husľový kľúčik 2017

Termín:  24.5.2017                              Miesto: SŠ Dolinského 1, Bratislava

 1. kategória – mladší žiaci
 1. miesto
Alexandra Bartošová ŠZŠ Žarnovica
 1. miesto
Samuel Michalovič SŠ Skalica
 1. miesto

Vanesa Balážová

Szófia Szálayová

SŠI Trenčín

SŠI Levice

 1. kategória – žiaci s autizmom
 1. miesto
Martin Kiczeg ŠZŠ Hálkova, Bratislava
 1. miesto
Juliana Pľutová SŠ Košice – Vojenská
 1. miesto
Benjamín Poduška SŠ Nová Baňa

 1. kategória – B,C variant
 1. miesto
Matej Mráz ŠZŠ Nové Mesto n/ Váhom
 1. miesto
Peter Jakubík SŠ Nová Baňa
 1. miesto
Erika Puterová ŠZŠI Trenčín

IV. kategória – spevácke zbory

 1. miesto
spev. zbor  Dolinčatá SŠ Dolinského, Bratislava
 1. miesto
Spevácky zbor ŠZŠ Kráľovský Chlmec
 1. miesto
      ------------------------        ------------------------

 1. kategória – starší žiaci
 1. miesto

Július Husár

René Kubiš

ŠZŠ Veľký Krtíš

SŠI Svrčia, Bratislava

 1. miesto
Klaudia Takáčová SŠI Svrčia, Bratislava
 1. miesto

Simona Horváthová

Patrik Jano

ŠZŠ Košice – Rovníková

SŠI Ždaňa


Všetkým zúčastneným patrí naša veľká vďaka. 

Tešíme sa, že o rok sa znovu stretneme.

Ďalšie fotky nájdete tu.