dievca
chlapec

Novinky

Spoločná akcia „PIKNIK ŠKD“

Keďže sa nám koniec školského roka 2016/2017 blíži ku koncu, vychovávatelia školského klubu detí sa rozhodli pripraviť pre naše deti  nezabudnuteľnú akciu plnú zážitkov a neopísateľnej atmosféry pod názvom „PIKNIK ŠKD“, ktorý sa uskutočnil dňa 09.6.2017 v priestoroch školského areálu.

Pre deti bol pripravený piknikový obed v podobe pečených buchtičiek plnených džemom, jabĺčok a džúsu. Okrem chutného jedla sa deti mohli vyšantiť na trampolíne, vyskúšať si rôzne pohybovo- súťažné hry, tanečné prvky v kombinácii s hudbou, hru twister a mnoho ďalších zaujímavých súťažných úloh.

Celé popoludnie bolo sprevádzané výbornou hudbou a tanečnými kreáciami. Na záver pikniku si každé dieťa so sebou domov odnieslo okrem krásnych zážitkov aj malý darček

v podobe piknikového balíčka.