dievca
chlapec

Novinky

Korunovačná Bratislava


Pri príležitosti 300. výročia narodenia významnej panovníčky Márie Terézie sa žiaci 2. stupňa
základnej školy zúčastnili na komentovanej prehliadke starého mesta.


Vo štvrtok 14. septembra 2017 sme sa na Rudnayovom námestí stretli s pani sprievodkyňou
Evou Jančuškovou. Po krátkom úvode nám porozprávala o význame a fungovaní
stredovekého opevnenia a vstupných bránach do mesta. Prezreli sme si zvyšky Vydrickej
brány i mestského opevnenia. Na jednom z domov sme si všimli sochu chlapčeka
Posmieváčika a vypočuli si dve legendy o jej vzniku. Presunuli sme sa do Dómu sv. Martina,
kde nás pani sprievodkyňa upozornila na tie najvýznamnejšie pamiatky. Porozprávala nám
o korunovačnej ceremónii prebiehajúcej v Dóme, aj o rozdieloch pri korunovaní kráľov a ich
kráľovských manželiek.
Od Dómu sme spolu hľadali korunovačnú cestu. Nebolo to náročné, pretože nám pomáhali
mosadzné korunky zasadené do dlažby staromestských ulíc. Presunuli sme sa na
Františkánske námestie, kde sme našli na chodníku osadený najväčší gombík v Bratislave.
Popod Michalskú bránu sme vyšli až na most ponad priekopu mestského opevnenia.
Baštovou ulicou sme sa dostali na Hlavné námestie, kde sme si vypočuli povesť o rytierovi
Rolandovi a jeho čarovnej soche na fontáne. Pani sprievodkyňa nás upozornila na
zaujímavosti budov i veže mestskej radnice – napr. na delovú guľu na priečelí ako pozostatok
obliehania mesta napoleonskými vojskami. Veľmi pútavú prehliadku uličkami korunovačnej
Bratislavy obohatenú o množstvo kuriozít a zaujímavých príbehov sme zakončili pred
Primaciálnym palácom.
Ďakujeme skvelej pani Jančuškovej, ktorá nás počas dopoludňajšej prechádzky uličkami
mesta preniesla do starých čias a mali sme tak možnosť spoznať veľa zaujímavostí a kus
histórie Bratislavy.

Marianna Potfajová