dievca
chlapec

Novinky

Deň zdravej výživy

Dňa 12.10.2017 sme si so žiakmi 1.stupńa EZŠ spolu upevnili poznatky z oblasti Zdravej výživy.


Porozprávali sme sa o potrebe zdravo sa stravovať, pomocou didaktických hier sme rozdeľovali
jednotlivé potraviny, vylúštili sme krížovky a doplňovačky, nakreslili sme veselé obrázky , ktoré sme
potom spoločne vyhodnotili. Deti boli milé a pracovali tvorivo.