dievca
chlapec

Novinky

Test národa

Dňa 13.12. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži Test národa,organizovanej Základnou školou Pri Kríži.

Tím, ktorý nás reprezentoval, bol zložený zo žiakov ôsmeho
a siedmeho ročníka – Mário Šišolák, Adam Bečky, Branislav Hromkovič, Lukáš Repka.
Úvodom súťaže nás sprevádzal hudobno-kultúrny program, po ktorom nás pani
riaditeľka Iveta Mikšíková a starosta Martin Zaťovič privítali podnetným príhovorom. Žiaci
súťažili v šiestich kolách so zameraním na slovenskú históriu a jazykovedu – Veľká Morava,
Cyril a Metod, štúrovská generácia, slávni Slováci a pamiatky Slovenska zapísané
v UNESCO. Zadania boli rôznorodé a naši žiaci sa museli potrápiť aj s úlohou, ktorá bola
zameraná na počúvanie s porozumením. Na záver súťaže každý tím predstavil prezentáciu so
zameraním na slovenských vynálezcov. Žiaci našej školy vytvorili zaujímavú prácu
o slovenskom architektovi Dušanovi Samovi Jurkovičovi a vďaka svojej výbornej príprave
si vyslúžili pochvalu od pani Slýškovej, vedúcej poroty.
Zo súťaže sme si odniesli krásne druhé miesto. Veľká pochvala patrí šikovným
žiakom, ktorí sa s odhodlaním pripravovali na túto súťaž. Pevne veríme, že sa na tejto
vedomostnej akcii stretneme aj v budúcom školskom roku!