dievca
chlapec

Novinky

ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2018

ŠKOLSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE HUSĽOVÝ KĽÚČIK

Dňa 31.1.2018 sme na našej škole príjemne a veselo ukončili prvý polrok. Žiaci sa tešili na školské kolo speváckej súťaže „Husľový kľúčik“.

Zaspievali si sólisti, spevácky zbor Dolinčatá, aj jednotlivé triedy.
Do krajského kola speváckej súťaže „Husľový kľúčik“ pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré bude 21. marca 2018 postupujú:

Mladší žiaci:

Alex Vavrovský
Erika Fedorová
Simona Jeníková
Lenka Gondová
Starší žiaci: Markus Prílepok
Linda Schranzová

B, C variant:

Samuel Slaninka
Natália Rigóová


Žiaci s autizmom:

Kristián Králik

Viktor Pál


Spevácky zbor: Dolinčatá