dievca
chlapec

Novinky

Zimná prechádzka Starou Dúbravkou

Zimná prechádzka Starou Dúbravkou

Dňa 1.2.2018 sa žiaci prvého stupňa Experimentálnej základnej školy zúčastnili akcie s názvom Zimná prechádzka.

Poriadne sme sa poobliekali a vydali sa na cestu. Mali sme
viacero zastávok. Najprv sme sa zašli pozrieť k lesu nad Dúbravkou a potom sme navštívili
kostol sv. Kozmu a Damiana. Pri tomto kostole sa žiaci dozvedeli niečo o jeho histórii
a taktiež si vyskúšali svoju pozornosť. Za pomoci pani učiteliek si zahrali krátku vedomostnú
súťaž. Cestou späť sme prešli okolo miestneho hasičského zboru, kde sme si zopakovali
základné informácie o hasičoch a o pomoci, ktorú poskytujú obyvateľom. Vyzimení sme sa
vrátili späť do školy. Tu si žiaci mohli v triedach nakresliť zážitky z tejto akcie, a pripnutím
svojich obrázkov na nástenku zaspomínať.