dievca
chlapec

Novinky

Pozvánka a prihláška na krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

Spojená škola Dolinského 1, 841 01 Bratislava

Vás srdečne pozýva

na krajské kolo súťaže v Prednese poézie a prózy

pre zdravotne znevýhodnené deti

dňa 25. apríla 2018 9.00 hod

Tešíme sa na vašu účasť

Prihláška