dievca
chlapec

Novinky

Krajské kolo speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti - Husľový kľúčik 2019

Dňa 27. marca 2019 sa na našej škole konal už XIV. ročník krajskej speváckej súťaže Husľový kľúčik 2019.

Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov zo 7 škôl bratislavského kraja.

Úlohou poroty v zložení: Ing. Alena Kobzová, Anabela Mollová a Ing. Jana Vikrutová bolo vybrať tých najlepších spevákov v piatich kategóriách.

Krásne ceny pre víťazov sme mohli zabezpečiť vďaka finančnej pomoci odboru školstva z Okresného úradu Bratislava.

Všetci účastníci dostali občerstvenie a odmenený bol každý, kto sa zúčastnil súťaže, lebo aj to je už úspech.

Je pre nás cťou a potešením, že účinkovanie v tejto súťaži sa stalo krajskou prehliadkou speváckych talentov.

S víťazmi krajskej speváckej súťaže sa stretneme na našej škole 29. mája 2019 o 10.00 hod., kedy sa bude konať desiaty ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik 2019.

Výsledková listina krajského kola