dievca
chlapec

Novinky

Majáles v autistickej sekcii

Máj, máj , máj zelený ...

Dňa 21. mája sa v autistickej sekcii uskutočnil 2. ročník ľudových tradícii "Stavanie mája a Majáles".

Celá atmosféra sa niesla vo veľmi radostnej folklórnej atmosfére. Začali sme spevom na tóny piesne " Sadíme my máje ". Naši najmenší zo ŠMŠ spolu s pani učiteľkami uviazali na máj stužky, ktorý nám bude do konca mesiaca pripomínať túto krásnu akciu. Nasledovali rôzne súťaže, klobúkový tanec a veselica s občerstvením, ktoré na túto príležitosť prichystali žiaci Praktickej školy spolu s pani učiteľkou. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník :).