dievca
chlapec

Novinky

Prednáška o poskytnutí prvej pomoci v ŠZŠ

Dňa 14. 6. 2018 prišla medzi nás pani PhDr. Monika Sklenárová, ktorá pracuje na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny NsM v Bratislave a je certifikovanou inštruktorkou prvej pomoci.

Pútavo a hravou formou oboznámila žiakov I.stupňa ŠZŠ i Praktickej školy so zásadami dodržiavania základných postupov pri poskytovaní prvej pomoci v prípade, ak nájdeme človeka v bezvedomí. Všetci mali možnosť vyskúšať si stabilizovanú polohu, postup pri oživovaní. Okrem praktických skúseností sme získali aj teoretické vedomosti, ako môžeme zachrániť ľudský život, napríklad keď vieme správne použiť Heimlichov hmat a privolať prvú pomoc. Celá prednáška sa niesla v pracovnej atmosfére a dobrej nálade. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali a javili záujem o záchranu a pomoc v prípade ohrozenia života.