dievca
chlapec

Novinky

Rozlúčková párty v ŠMŠ

Rozlúčková párty

Dňa 21. júna 2018 bol pre predškolákov a odchádzajúce deti, vzácny deň, pretože sa lúčili s Našou ŠMŠ.

Nastal čas otvoriť stránku ďalšej životnej etapy vašich detí, ktoré krok za krokom opúšťajú svoj bezstarostný svet hier. Prichádza čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam. Vrátim sa na chvíľu do spomienok na onen prvý septembrový deň, keď ste prvýkrát prešli našou školskou bránou so svojím dieťaťom v náručí so slzami v očiach a s obavou, čo ho čaká.

Tieto pocity vyjadril Ján Kostra veršami:
Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky 
v náručí svojej mamičky.

Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta
okolo domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí.

 

Zverili ste nám  svoje krehké poklady, aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, krok za krokom pripravovali na zvládanie a prekonávanie prvých životných prekážok, učili ich osamostatňovať sa a nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli popasovať s  prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, aby dostali vždy odpoveď na každú otázku prečo?

My však vieme, že všetko sa mení.
Nezostane všetko navždy tak, 
lebo raz ráno v jeseni všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka a či žiak.

Po celý čas pobytu v ŠMŠ  sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa vaše deti na školu už veľmi tešia. Na tento výnimočný deň sme si pre deti s pani učiteľkami pripravili rôzne aktivity, pri ktorých sme sa zabavili a užili si posledné spoločné chvíle. A tak nám neostáva nič iné iba sa s Vami rozlúčiť milé deti, verím, že budete šikovní, usilovní, skromní a vytrvalí. Budete si ako spolužiaci v základnej škole navzájom pomáhať, aby z vás mali radosť nielen vaši rodičia, ale i vaše nové panie učiteľky.