dievca
chlapec

Novinky

Pokyny školskej jedálne 2018/2019

Uverejnené na žiadosť poskytovateľa stravy 

Školská jedáleň - pokyny

Milí rodičia

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2018/2019. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

V prípade, že máte záujem dostávať mesačné predpisy elektronickou formou na Vami zadaný email a nie šekom, je potrebné sa registrovať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS – 15xx2018 (xx predstavuje mesiac za ktorý je platba realizovaná) a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2018: 1. stupeň: 1,39 Eur

                                                                       2. stupeň: 1,46 Eur

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK61 1100 0000 0026 2417 4550

Splatnosť mesačného predpisu na mesiac september je do 07.09.2018.

Splatnosť nasledujúcich mesačných predpisov je najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca, tak aby ste sa dokladom o úhrade mesačného predpisu preukázali v škole najneskôr však posledný deň v mesiaci do 8:00hod., inak Vám nebude môcť byť objednaný obed na nový mesiac. (tz. predpis na október musí byť uhradený a preukázaný do 28.09.2018, do 8:00hod.)

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

V prípade neprítomnosti na obede, je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 8:00 dňa na ktorý je odhláška platná. A to buď telefonicky alebo SMS správou na čísle 0911 839 075 alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Dovoľujeme si Vás informovať, že uprednostňujeme odhlasovanie emailom, nakoľko telefónna linka býva v raňajších hodinách vyťažená. Odhláška v oboch prípadoch ohlásená po 8:00 na daný deň je neplatná.

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Vyúčtovanie odhlásených dní prebieha vždy „ob-mesiac“ (t.z. absencia za september bude odpočítaná z mesačného predpisu na mesiac november, absencia za október v decembri ...). Koncoročné vyúčtovanie prebieha počas letných prázdnin, tz. rodičia žiakov, ktorí v nasledujúcom školskom roku nepokračujú v škole, nás kontaktujú na nižšie uvedených kontaktoch ohľadom úhrad, pre upresnenie údajov k vráteniu preplatku. Žiakom, ktorí pokračujú v škole v nasledujúcom školskom roku bude absencia za máj a jún odpočítaná v septembri a októbri nasledujúceho školského roku.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

S pozdravom

Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.

 

Školská jedáleň – pokyny pre ŠMŠ

Milí rodičia

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2018/2019. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

V prípade, že máte záujem dostávať mesačné predpisy elektronickou formou na Vami zadaný email a nie šekom, je potrebné sa registrovať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Každý stravník má svoje vlastné identifikačné číslo, ktoré slúži pri platbách ako variabilný symbol. Žiaci, ktorí sa stravovali minulý školský rok si svoje identifikačné číslo prenášajú aj do tohto školského roku. Noví stravníci budú mať pridelené nové identifikačné číslo.

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS a ako doplňujúci údaj do správy pre adresáta meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2018: 1,42 Eur (desiata, obed, olovrant).

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK61 1100 0000 0026 2417 4550

Platba za obedy musí byť realizovaná najneskôr do 15-teho v mesiaci (tz. predpis na mesiac september má splatnosť do 15.09.2018, predpis na október je splatný do 15.10.2018 ...).

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Ak rodič nezaplatí dva mesiace za stravu, dieťa sa vyradí zo stravovania.

V prípade neprítomnosti na obede, je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 8:00 dňa na ktorý je ohláška platná a to telefonicky alebo SMS správou na čísle 0911 839 075, alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Do emailovej správy je potrebné uviesť meno žiaka a názov škôlky. Odhláška odhlásená po 8:00 na daný deň je neplatná.

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Vyúčtovanie odhlásených dní prebieha vždy „ob-mesiac“ (tz. absencia za september bude odpočítaná z mesačného predpisu na mesiac november, absencia za október v decembri ...). Koncoročné vyúčtovanie prebieha počas letných prázdnin, tz. rodičia žiakov, ktorí v nasledujúcom školskom roku nepokračujú v škôlke nás kontaktujú na nižšie uvedených kontaktoch pre upresnenie údajov k vráteniu preplatku. Žiakom, ktorí pokračujú v škôlke v nasledujúcom školskom roku bude absencia za máj a jún, príp. júl odpočítaná v septembri a októbri nasledujúceho školského roku.

 

Ak sa stravník už nechce stravovať v školskej jedálni, je povinnosťou zákonného zástupcu nás o tom informovať na tel. čísle 0911 839 075 aspoň 24 hodín vopred pred ukončením stravovania.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

S pozdravom

Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.