dievca
chlapec

Novinky

Riaditeľské voľno a jesenné prázdniny 2018

Riaditeľka Spojenej školy Dolinského 1 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) udeľuje žiakom riaditeľské voľno na deň 29.10.2018 z technických príčin / bude vykonaná oprava havarijného stavu elektriky/ a zároveň bude vykonaná povinná jesenná deratizácia.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 31.10. do 2.11.2018 sú jesenné prázdniny. Nástup do školy je dňa 5.11.2018

Za porozumenie Vám ďakujeme.

                                                                                              PhDr. Milena Štrbáková

                                                                                                     riaditeľka školy